Egyiptomi horoszkóp

Az egyiptomi horoszkóp az egyik legrégebbi horoszkóp, amelyet a fáraók használtak a nagy királyság uralmának megkönnyítésére. A horoszkóp 12 jegyből áll, és mindegyik jegyet egy isten uralja.

 

Szekment – ​​Alkímiai igazság (07.29-08.11 és 10.30-11.07)

Hit: A szegmens hatalmat és pusztító erőt jelent. Ő a háború istennője. A szegmenset “Amon Ra szemeként” is ismerik, mivel a mindent égető, pusztító naperőhöz kapcsolják.

Jellemzők:Az ebben a jegyben születettek fő jellemzője az erkölcsi igazságosság. A büszkeség irányítja a temperamentumukat. Folyamatosan bizonyítani akarnak, mert azt hiszik, soha nem jutalmazták eléggé. Tiszteletben tartják a vallási kultuszokat, és a vallás ismerete számukra az emberiség ismeretét jelenti. Hidegvérrel és bizonyos módszerek szerint dolgoznak. Az eseményektől függően szigorúak, sőt könyörtelenek is lehetnek. Jól ismerik a határaikat. Tudják, hogyan kell rendet teremteni ott, ahol káosz uralkodik, és ismerik az igazságosságot. Senki sem meri megtagadni a tekintélyét, mert ritkán téved a dolgok megítélésében. Szavaik meggyőzőek, mozdulataik pontosak. Az ebben a jegyben születettek nem rendelkeznek engedékenységgel. Mindig eredetiek, köszönhetően az élet egyensúlyának vágyának.

Szerelem: Ennek a jegynek a tagjai nagyra értékelik a szépséget és a művészetet. Külső szépségük káprázatos lehet. Eredetiek és egyediek. Ami az érzelmeket és a szexualitást illeti, ezek a jegyek az egyik legfejlettebb csillagjegyek. Amikor kapcsolatban vannak, barátságra és intellektuális cserére van szükségük. Kíváncsiságuk gyakran nem teszi lehetővé, hogy csak egy személlyel legyenek. Kísérletezni akarnak, és készek mindent kipróbálni. Őszinték és nem tűrik a hazugságokat a kapcsolatban. Amikor megtalálják a megfelelő embert, elfelejtik a kalandokat, és vele maradnak.

Seth – Abszolút utazó (05.28-06.15 és 09.28-10.02)

Hit: Seth a sivatag egyik legrégebbi istene. Később a villámlás és az alvilág istene lett. Sethről úgy tartják, hogy nagyon féltékeny volt, és megölte testvérét, Oziriszt, akinek a testét feldarabolta és szétszórta Egyiptomban.

Jellemzők: Az ebben a jegyben születettek örök utazók. Ahol elhaladnak, ott rendetlenség van, és semmi sem olyan, mint korábban. Lenyűgözi őket a hatalom. Ha úgy döntenek, hogy nyernek, nincs akadályuk. Ők a manipuláció igazi szakértői. Az emberek jobban félnek tőlük, mint szeretik őket. Folyamatosan új célokat tűznek ki maguk elé. Nem haragszik, és csak a szép dolgokra emlékeznek. Ne érezd magad bűnösnek. Nagyon emberségesek, de legbelül több szabadságot akarnak. A szabadság a legfontosabb számukra. Folyton jönnek-mennek, de soha nem várnak cserébe semmit. Azt hiszik, hogy mindent el tudnak érni egyedül, senki segítsége nélkül.

Szerelem: Vérmérsékletük eleven, érzéseik magasztosak és hevesek. Nem adják fel könnyen. Elvárják a partnerüktől, hogy folyamatosan foglalkozzon velük. Szenvedélyről és romantikus élményekről álmodoznak. Néha túl magasak a kritériumaik, és nem akarnak csak részleges kielégítést. Kiegyensúlyozott jellemű emberre van szükségük, aki képes elviselni ennek a jegynek a tagjainak heves érzelmeit. Azonban nem birtoklóak, és tudják, hogyan kell nagyon emancipálódni. Büszkék arra a személyre, akit szeretnek, és élvezik a figyelmét és ajándékait. Senki sem tud ellenállni megjelenésüknek és arisztokratikus viselkedésüknek.

Nil – Békés folyó (01.01 – 01.07, 06.16 – 06.28, 09.01 – 09.07 és 11.18 – 11.26)

Hit: Az egyiptomi asztrológia szerint a Nílus a harmónia és a nyugalom folyója, a természet ura, az élet helyreállítója és nagylelkű anya.

Jellemzők: Az ebben a jegyben születettek rendkívüli önuralommal, nagy kitartással és kreativitással rendelkeznek. Nem vonzódnak a hétköznapi, triviális dolgokhoz. Nagyra értékelik a szépséget, az intelligenciát, a világosságot és a spiritualitást. Túl érzékenyek, és emiatt ösztönösen érzik a nekik megfelelő embereket és helyeket. Ők a kedvenc emberek minden társaságban és barátok, akiket mindenki szeretne. Történeteik tele vannak fantáziával és spiritualitással. A szakmák közül leginkább jogásznak vagy színésznek felel meg. Lenyűgözi őket a csillagászat, és lenyűgözi őket az ezen a területen végzett összes felfedezés. Számukra a világ, amelyben élnek, a legfontosabb. A csillagászat mellett az alkímia és hasonló titkos tanítások is érdeklik ennek a jegynek a tagjait. Toleránsak, nem bosszúállók és önzőek, de tudásukat nem akarják átadni másoknak. Néha hevesen és érzelmesen reagálnak,és ennek rossz következményei lehetnek.

Szerelem: Érzelmeik finomak és kimértek. Tele vannak kedvességgel és odafigyeléssel. Nem érdeklik őket a rövid kalandok, és nem kezdenek el egy kapcsolatot, ha előtte nem gondolják át alaposan. Romantikus légkörre és szerelmi játékokra vágynak, amelyek segítenek abban, hogy elégedettek legyenek. Az ebben a jegyben születettek ideális emberek az együttélésre. Nagyon érzékenyek a bókokra, örömmel fogadják és sokáig emlékeznek rájuk. Bármennyire is behódolnak párjuknak, még mindig józanok maradnak. Folyamatosan az ellenkező nem képviselői veszik körül őket, így képesek választani.

Ezt már olvastad?   Ezen csillagjegyben született nők a legkevésbé féltékenyek

Anubisz – A Hold sok arca (05.09-05.27 és 06.29-07.13)

Hit: Anubiszt a halottak istenének tartják, mert segített Ízisznek bebalzsamozni Ozirisz testét. Temetést végzett, és segített a halottaknak átjutni az alvilágba.

Jellemzők: A jegy alatt születettek érzékenyek a holdmenüre. Ezek “éjszakai madarak”, amelyek kíváncsiságukat a külső mögé rejtik. Ezek nem hétköznapi emberek. Titokban és árnyékban akarnak dolgozni, távol minden fénytől. Legfőképpen rejtélyeket akarnak megfejteni. Nagy vágyuk, hogy megtalálják a receptet egy jobb élethez, és jobb hellyé tegyék a világot. De a túl sok érzékenység árthat logikájuknak és szigoruknak. Felelősségteljesek, tudják, hogyan kell titkot tartani, amikor megkövetelik tőlük. Az egyiptomi asztrológiában a Tudás Templomának őrzőinek tartják őket. Ők maguk a legszigorúbb bírák, és nem túl nagylelkűek.

Szerelem: Ennek a jegynek a tagjai boldog és békés szerelmi életet élnek. Felelősségteljesek és őszinték. Tudják, hogyan legyenek érzelmesek és romantikusak, de nem kezdeményeznek. Több energiát és lelkesedést kell befektetniük szerelmi életükbe. Képesek szeretni valakit, de soha nem kerülnek közel hozzá, és nem kezdenek kapcsolatot. Udvariasak és diszkrétek, de nehéz rákényszeríteni őket, pedig tisztában vannak saját tulajdonságaikkal. Olyan emberre van szükségük, aki tudja, hogyan kell értékelni az értékeit. Élvezik a fokozatos csábítást, a kapcsolatban pedig a biztonságuk a legfontosabb.

Hórusz – Bölcsesség és hatalom (04.20-05.08 és 08.12-08.19)

Hit: Hórusz isten volt az égen, és Seth isten serege ellen harcolt Egyiptom egyesítése érdekében. Az egyiptomi asztrológia szerint Hórusz Ozirisz isten legidősebb fia volt.

Jellemzők: Az ebben a jegyben születettek szilárdan a földön állnak, felelősségteljesek és tudják, hogyan ismerjék fel az értékeket. Egyszerre több fronton is harcolhatnak, ha tudják, hogy ez a közjót szolgálja. Nem félnek a harctól és nem vonulnak vissza. Ha nem vállalják a kockázatot, nem kapnak semmit. Csak azt ismerik el, amit saját munkájukkal szereztek. Meglehetősen igazságosnak, sőt szigorúnak tartják őket. Az igazságosság a legerősebb, de egyben a leggyengébb pontjuk is, mert ezek az emberek közvetlenül támadnak. Ezért szükséges az önfegyelem növelése. Ezek olyan emberek, akiken mindenkinek át kell mennie. Minél jobban nő a hatalmuk, annál szigorúbbá válnak önmagukkal szemben.

Szerelem: Ennek a jegynek a tagjai ingatag szerelmesek, és nem akarnak erős kapcsolatokat. Vonzzák őket a kalandok és az új ismeretségek. Készek feláldozni a biztonságukat, hogy felfedezzenek valami újat. Mindent megtesznek, hogy kielégítsék kíváncsiságukat. A megfelelő személy erős és stabil, aki képes megszelídíteni nyugtalan lelküket, és mégis kellő izgalmat ad nekik. Senki ne korlátozza az e jegy alatt születetteket, mert nagyon fontos számukra a szabadság.

Oziris – Tudásátadás (03.01-03.10 és 11.27-12.18)

Hit: Ozirisz a természet istene volt egészen addig, amíg testvére, Seth isten meg nem ölte és feldarabolta a testét. Ízisz istennőnek sikerült összegyűjtenie és összeraknia Ozirisz testrészeit, majd varázslat segítségével újraélesztette. Testfolyadékot vont ki a testéből, befecskendezte a testébe, és teherbe esett. Így született meg Hórusz isten, aki később bosszút állt Seth-en Ozirisz haláláért.

Jellemzői: Az ebben a jegyben születettek anyagi, szellemi és filozófiai tudással rendelkeznek. A tudás a fő jellemzőjük, amely féltékenységet vált ki másokban. Emiatt gyakran les célpontjai. Életük tele van rejtélyekkel. Erős intuíciójuk és hihetetlen érvelési erejük van. Soha nem felejtik el ellenfeleiket, és tudják, hogyan védjék meg magukat tőlük. Erősségük a bölcsességben rejlik, és ez segít a legnehezebb problémák leküzdésében is. Egyetlen gyenge pontjuk az instabilitás, amiről ők maguk sem tudnak. Reakcióik gyakran késlekednek, és a környezet hatása miatt ezek az emberek nem fejezik be a megkezdett munkát.

Szerelem: Ennek a jegynek a tagjai nagyon romantikusak és érzékiek. Idealizálják partnerüket, és emiatt gyakran csalódnak. Meg kell tanulniuk különbséget tenni a valóság és az álmok között. Szeretetre és gyengédségre van szükségük, mert nélkülük elveszettnek érzik magukat. Tele vannak mások megértésével. Sok időre van szükségük, hogy igazán beleszeressenek, de ha ez megtörténik, az idő eldönti. Idővel szerelmük erősödik.

 

Mond el a véleményed

X